W 2015 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego wyniosły 10289,2 mln zł i w porównaniu z 2014 r. zmniejszyły się o 0,7%. Wydatki wyniosły 10351,7 mln zł i zmniejszyły się o 0,3% w porównaniu z 2014 r. W odniesieniu do 2005 r., dochody i wydatki zwiększyły się ponad 2-krotnie.