W 2016 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego wyniosły 10 866,3 mln zł i w porównaniu z 2015 r. zwiększyły się o 5,6%. Wydatki wyniosły 10 394,4 mln zł i zwiększyły się o 0,4% w porównaniu z 2015 r. W odniesieniu do 2005 r., dochody i wydatki zwiększyły się ponad 2-krotnie.