W 2019 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego zamknęły się zbiorczo nadwyżką budżetową. Zdecydowało o tym przede wszystkim znaczne zmniejszenie deficytu budżetów gmin oraz miast na prawach powiatu. Dodatkowo, nadwyżkę budżetową odnotowały budżety województwa oraz powiatów.