W 2018 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego zamknęły się zbiorczo deficytem. Zdecydował o tym przede wszystkim wysoki ujemny wynik budżetów gmin. Nadwyżka wystąpiła jedynie w budżecie województwa.