W 2017 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo deficytem. O deficycie zdecydował przede wszystkim ujemny wynik budżetów gmin oraz miast na prawach powiatu. Nadwyżka wystąpiła jedynie w budżecie województwa.