Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 4,2% wyższe niż w 2021 r. W tym samym okresie wydatki zwiększyły się o 14,0%. Rok budżetowy JST zamknęły deficytem w wysokości 463,5 mln zł wobec nadwyżki 1,1 mld zł rok wcześniej.