W 2020 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego zamknęły się zbiorczo nadwyżką budżetową. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie się nadwyżki budżetowej gmin oraz powiatów. Dodatkowo, poprawę wyniku budżetowego odnotowały miasta na prawach powiatu.