W 2021 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego zamknęły się zbiorczo nadwyżką budżetową przekraczającą ponad 1 milard zł. Zdecydował o tym przede wszystkim wynik budżetów gmin. W ciągu roku, wzrost odnotowały zarówno dochody (o 5,5%), jak i wydatki (o 3,6%).