Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2 kwartale 2022 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat, pracujący stanowili 50,1% (56,4% w kraju), bezrobotni – 2,0% (1,5%), a bierni zawodowo – 47,9% (42,1%).