Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku, ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się zarówno w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, jak również w odniesieniu do poprzedniego kwartału.