Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 3 kwartale 2022 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat, pracujący stanowili 50,0% (56,1% w kraju), bezrobotni – 2,4% (1,7%), a bierni zawodowo – 47,6% (42,2%).