Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 3 kwartale 2023 r. wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat pracujący stanowili 52,1% (56,8% w kraju), bezrobotni – 1,8% (1,6% w kraju), a bierni zawodowo – 46,1% (41,6% w kraju). Natomiast pośród osób w wieku produkcyjnym1 pracujący stanowili 72,0%, bezrobotni – 2,4%, a bierni zawodowo – 25,6% (w kraju odpowiednio: 78,8%, 2,2% i 19,0%).