Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kwartale 2020 r., w województwie podkarpackim osoby aktywne zawodowo stanowiły 54,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem 2019 r., natomiast zwiększył się w odniesieniu do II kwartału 2020 r.