Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w II kwartale 2019 roku, ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, jak również w porównaniu z poprzednim kwartałem.