Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kwartale 2020 r., w województwie podkarpackim osoby aktywne zawodowo stanowiły 53,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik ten zmniejszył się zarówno w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku jak również w porównaniu z poprzednim kwartałem.