Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 4 kwartale 2023 r. wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat pracujący stanowili 49,7% (57,1% w kraju), bezrobotni – 3,1% (1,8% w kraju), a bierni zawodowo – 47,2% (41,1% w kraju).  Natomiast pośród osób w wieku produkcyjnym pracujący stanowili 70,0%, bezrobotni – 4,5%, a bierni zawodowo – 25,6% (w kraju odpowiednio: 79,2%, 2,6% i 18,2%).