Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2020 r., w województwie podkarpackim osoby aktywne zawodowo stanowiły 53,8% ludności w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z I kwartałem 2019 r., jak i z IV kwartałem 2019 r.