Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kwartale 2021 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15-89 lat pracujący stanowili 49,3%, bezrobotni 2,7%, a bierni zawodowo 48,0%.