Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 4 kwartale 2022 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat, pracujący stanowili 50,3% (56,5% w kraju), bezrobotni – 2,7% (1,7%), a bierni zawodowo – 47,0% (41,8%).