Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w III kwartale 2018 roku, ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a zwiększyła się w ujęciu kwartalnym. Natomiast ludność bierna zawodowo zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2017 roku, a zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego kwartału.