Opracowanie prezentuje  dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2015 r. uzyskane z  Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.