Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 1 kwartale 2023 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat, pracujący stanowili 51,7% (56,7% w kraju), bezrobotni – 2,3% (1,7%), a bierni zawodowo – 46,0% (41,6%). Natomiast pośród osób w wieku produkcyjnym pracujący stanowili 71,7%, bezrobotni – 3,4%, a bierni zawodowo – 24,9% (w kraju odpowiednio: 78,6%, 2,5% i 18,9%).