Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w III kwartale 2019 roku, ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, natomiast zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem.