Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 1 kwartale 2022 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat pracujący stanowili 50,7% (56,2% w kraju), bezrobotni – 3,1% (1,8%), a bierni zawodowo – 46,2% (42,0%).