Ludność aktywna zawodowo w województwie podkarpackim w IV kwartale 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyła się o 1,1%, a w odniesieniu do poprzedniego kwartału obniżyła się o 0,4%. Natomiast ludność bierna zawodowo wzrosła w skali kwartału o 0,6%, a zmniejszyła się o 2,1% w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku.