Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2020 r., w województwie podkarpackim osoby aktywne zawodowo stanowiły 53,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z IV kwartałem 2019 r., jak i w odniesieniu do III kwartału 2020 r.