Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 4 kwartale 2021 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat pracujący stanowili 51,6%, bezrobotni – 1,8%, a bierni zawodowo – 46,6%.