Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2 kwartale 2023 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15–89 lat, pracujący stanowili 52,7% (56,7% w kraju), bezrobotni – 2,1% (1,5% w kraju), a bierni zawodowo – 45,2% (41,8% w kraju). Natomiast pośród osób w wieku produkcyjnym pracujący stanowili 72,0%, bezrobotni – 3,0%, a bierni zawodowo – 25,0% (w kraju odpowiednio: 78,7%, 2,1% i 19,2%).