Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 roku ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i w ujęciu kwartalnym. Natomiast ludność bierna zawodowo zwiększyła się zarówno w stosunku do II kwartału 2017 roku, jak również w odniesieniu do poprzedniego kwartału.