Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w IV kwartale 2019 roku, liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, jak również w porównaniu z poprzednim kwartałem.