Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie podkarpackim w IV kwartale 2018 roku, ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a zwiększyła się w ujęciu kwartalnym.