Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2021 r., wśród ogółu ludności województwa podkarpackiego w wieku 15-89 lat pracujący stanowili 49,5%, bezrobotni 3,3%, a bierni zawodowo 47,2%.