W II kwartale 2017 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według danych BAEL, liczyła 919 tys. osób, a biernych zawodowo 719 tys. osób.