W IV kwartale 2016 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według danych BAEL, liczyła 920 tys. osób, a biernych zawodowo 723 tys. osób.