W II kwartale 2016 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według danych BAEL, liczyła 922 tys. osób, a biernych zawodowo 721 tys. osób. Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej aktywni zawodowo stanowili 56,1%, a bierni zawodowo – 43,9%.