Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i podobnie jak przed miesiącem – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja.