Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej negatywnie oceniają koniunkturę prowadzący działalność w zakresie trans-portu i gospodarki magazynowej.