W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji budownictwo.
W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.