W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja.