W sierpniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj zbliżone do tych sprzed miesiąca. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 6,8). Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców z sekcji informacja i komunikacja – wzrost wartości tego wskaźnika o 8,1 w porównaniu z lipcem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie, choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu, oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się handlem hurtowym.