W marcu br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie przez jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego oraz informacji i komunikacji. W budownictwie i handlu detalicznym wyrażane opinie na temat sytuacji w gospodarce są niekorzystne, ale lepsze niż w lutym br. - wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 10,1. W przetwórstwie przemysłowym przedsiębiorcy formułują oceny zbliżone do tych sprzed miesiąca. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek zajmujących się transportem i gospodarką magazynową - spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 11,7 w porównaniu z lutym br. Także w przypadku zakwaterowania i gastronomii oceny koniunktury gospodarczej są nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem.