W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, największy spadek – w sekcji handel hurtowy.