We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa.
Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji informacja i komunikacja.