W październiku br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne i zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej. Największe pogorszenie opinii zanotowano wśród podmiotów z sekcji informacja i komunikacja – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 12,2 w porównaniu z wrześniem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie, choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu, oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy zajmujący się handlem hurtowym.