Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podkarpackim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, handel hurtowy, zakwaterowanie i gastronomia, przetwórstwo przemysłowe, handel detaliczny, a także budownictwo). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji transport i gospodarka magazynowa.