W czerwcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę podobnie jak w maju. Wyjątkiem jest handel hurtowy oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny spadły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) są podobne jak przed miesiącem a oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.