W maju br. oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej są negatywne, ale na poziomie zbliżonym do odpowiednich z kwietnia br. W pozostałych obszarach działalności wyrażane opinie odnośnie sytuacji w gospodarce są korzystne. W przypadku zakwaterowania i gastronomii, a także informacji i komunikacji są one bardziej
optymistyczne niż w poprzednim miesiącu. Dla pierwszej z tych sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (o 24,5) w porównaniu z kwietniem br.