W listopadzie br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej. Największą poprawę opinii zaobserwowano wśród podmiotów z sekcji informacja i komunikacja – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 12,9 w porównaniu z październikiem br. Wśród
tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywne i lepsze niż w ubiegłym miesiącu opinie dotyczące sytuacji gospodarczej formułują także przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu hurtowego, a także zakwaterowania i gastronomii.