W kwietniu br. jednostki zajmujące się budownictwem, handlem hurtowym, a także informacją i komunikacją oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. W przypadku ostatniego rodzaju działalności odnotowano największy spadek wartość wskaźnika ogólnego klimatu (o 16,8) w porównaniu z marcem br. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy formułują niekorzystne opinie na temat sytuacji gospodarczej, ale w większości nie gorsze niż w poprzednim miesiącu. W transporcie i gospodarce magazynowej są one zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca, natomiast w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu detalicznym są nieco bardziej optymistyczne niż w marcu br. Spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 1,6 wobec wartości prezentowanej w poprzednim miesiącu odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.