Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Nieznacznie negatywnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii oraz handlu detalicznego.